Rehabilitacja neuropsychologiczna


koncentruje się na diagnozowaniu i usprawnianiu poziomu funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, behawioralnego i społecznego u osób po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego lub z jego dysfunkcjami spowodowanymi procesami chorobowymi, starzeniem się lub innymi czynnikami. Pracujemy z osobami:

  • z ADHD
  • po udarach mózgu
  • po urazach czaszkowo-mózgowych
  • z trudnościami z uwagą, pamięcią, koordynacją wzrokowo-ruchową
  • z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią

Cena: 100zł (45-60min.)