Psychoterapia dla osób dorosłych

Psychoterapia jest formą profesjonalnej pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązywaniu określonych problemów i rozwijaniu własnych zasobów emocjonalnych, poznawczych i społecznych. Psychoterapia bazuje na kontakcie z drugim człowiekiem i wykorzystaniu odpowiednich metod psychologicznych w celu uzyskaniu poprawy - w przeciwieństwie do podejścia czysto medycznego (farmakoterapii).

Psychoterapia zwykle zaczyna się 1-3 spotkaniami wstępnymi, konsultacyjnymi, na których zbieramy niezbędne informację, ustalamy cele i metody pracy, formułujemy kontrakt na pracę terapeutyczną. Czas trwania terapii jest różny w zależności od indywidualnej osoby, trudności, z którymi przychodzi oraz celów jakie pragnie się osiągnąć w terapii. Zwykle sptkania odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie. W pracy terapeutycznej wykorzystujemy przede wszystkim założenia nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz terapię schematów

Jeśli przeżywasz silne emocje lęku, przygnębienia czy gniewu, odczuwasz poczucie pustki, braku sensu życia, masz trudności w relacji z innymi lub cierpisz z innego powodu psychoterapia pomoże Ci uporać się z trudnościami, przezwyciężyć kryzys i poprawić swoje funkcjonowanie i jakość życia. Psychoterapia jest najlepszym wyjściem również jeśli już dokładnie wiesz, co jest powodem Twojego cierpienia. Pomagamy m.in. w:

  • depresja,
  • zaburzenia lękowe (lęk paniczny, fobie, lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk o zdrowie),
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)
  • zespół stresu pourazowego (PTSD),
  • trudności w relacjach z innymi
  • przewlekły stres,
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • zaburzenia osobowości

Cena: 100zł (50-60min.)