Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży


Zdarza się, że w wychowaniu dziecka pojawiają się sytuacje niepokoju, złości czy bezsilności wiążące się z trudnościami poradzenia sobie z wyzwaniami jakie niesie rodzicielstwo. W takim przypadku niejednokrotnie potrzebne jest profesjonalne wsparcie.

Psychoterapia dzieci i młodzieży to spotkania, których podstawowym celem jest zmniejszenie doświadczanych przez dziecko niepokojów i trudnych przeżyć, a jednocześnie zwiększanie wiedzy i umiejętności rodzicielskich. Podstawą dla takich oddziaływań jest nawiązanie właściwego kontaktu z dzieckiem lub nastolatkiem opartego na bezpieczeństwie, wsparciu oraz autorytecie terapeuty. Praca terapeutyczna z młodym pacjentem wiąże się z towarzyszeniem osobie (a także jej rodzicom) w drodze związanej z odkrywaniem nowych możliwości, sprawdzaniem swoich umiejętności, kreowaniem własnej indywidualności i zaradności. Spotkania terapeutyczne umożliwiają poznanie i zrozumienie swoich emocji, naukę ich kontroli, poprawę relacji z dorosłymi i rówieśnikami, akceptację siebie i poniesienie poczucia własnej wartości. Czasem terapia to także stawianie młodej osobie potrzebnych granic i nauka wzajemnego szacunku wobec innych ludzi. Pracująć terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą stosujemy przede wszystkim podejście poznawczo-behawioralne.

Psychoterapia zwykle zaczyna się 1-3 spotkaniami wstępnymi, konsultacyjnymi, z  dzieckiem i jego opiekunami, na których zbieramy niezbędne informację, ustalamy cele i metody pracy, oraz formułujemy kontrakt na pracę terapeutyczną. Czas trwania psychoterapii jest różny w zależności od trudności, z którymi borykają się rodzice i dziecko, oraz celów jakie są stawiane w terapii. Zwykle spotkania dobywają się co tydzień lub co dwa tygodnie. Praca terapeutyczna zazwyczaj dotyczy zarówno dziecka, jak i jego opiekunów.

Cena: 100zł (50-60min.)