Konsultacje i poradnictwo psychologiczne


1-3 spotkania, podczas których wspólnie ustalamy najbardziej optymalną formę pomocy, określamy najważniejsze cele i możliwe sposoby ich realizacji, pomagamy podjąć decyzje przybliżające do rozwiązania problemów. Spotkania mogą mieć charakter wspierający, edukacyjny, diagnostyczny lub przygotowujący do podjęcia właściwej terapii.

Cena: 100zł (50-60min.)