Jak pracujemy?

W pracy terapeutycznej z naszymi pacjentami wykorzystujemy przede wszystkim założenia i metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej (cognitive behavioral therapy - CBT) i terapii schematu (schema therapy - ST, schema-focused therapy - SFT).

W nurcie poznawczo-behawioralnym nacisk kładziony jest przede wszystkim na trudności występujące obecnie w życiu, „tu i teraz”. Podstawą pracy jest stała współpraca między terapeutą a pacjentem. Wraz z pacjentem wspólnie pracujemy nad rozpoznaniem i zrozumieniem jego trudności w kontekście związku pomiędzy myślami, emocjami, reakcjami fizycznymi ciała i zachowaniem.Wspólnie ustalane są cele spotkań, czas trwania współpracy, strategie i sposoby pracy, których skuteczność i zasadność jest na bieżąco weryfikowana i oceniana. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest rekomendowana przez narodowe instytucje zdrowia jako podstawowa froma leczenie wielu zaburzeń, takich jak nerwice, depresja, zaburzenia lękowe i odżywiania (zobacz: http://www.nice.org.uk/).

Dla osób z długotrwałymi problemami, które obejmują różne sfery życia i funkcjonowania (praca, rodzina, związki, szkoła czy relacje z innymi), czy też z trudnościami natury osobowościowej (np. osobowość typu borderline, unikająca czy zależna) szczególnie pomocna i skuteczna jest terapia schematu . Jest to terapia wywodząca się z nurtu poznawczo-behawioralnego ale mocno czerpie również z innych podejść terapeutycznych. Terapia schematów powstała z myślą o leczeniu zaburzeń osobowości a także różnorodnych, utrwalonych problemów emocjonalnych, które zazwyczaj mają swoje źródło już w okresie dzieciństwa i dorastania. Głównym celem pracy w terapii schematu jest odkrycie i uzdrowienie dysfunkcjonalnych schematów i wzmocnienie zdrowych trybów działania. Jesteśmy jednymi z nielicznych psychoterapeutów w Poznaniu i okolicach, którzy pracują przy wykorzystaniu terapii schematów.

Techniki psychoterapeutyczne stosowane w podejściu poznawczo-behawioralnym i terapii schematu oparte są na współczesnych teoriach funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego człowieka, ich skuteczność jest systematycznie weryfikowana w badaniach naukowych, dzięki czemu są one stale rozwijane, a czas trwania terapii jest zawsze optymalny dla konkretnego problemu.

W swojej pracy zawsze kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Naszą prace terapeutyczną poddajemy stałej superwizji. Zapewniamy pełną dystrekcję i poufność. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa.
Podczas badań psychologicznych i diagnozy neuropsychologicznej stosujemy wystandaryzowane i znormalizowane narzędzia psychologiczne, polecane  m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Pracownię Testów Psychologicznych.  

Więcej informacji o psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów znajdą Państwo w artykułach na naszym blogu. Zapraszamy!